logo
 -Het handboek-     -De inhoud-     -Over het boek-     -De auteurs-     -Bestelwijze-

   -Over het boek-

 

"Hoewel er steeds meer onderzoeksresultaten en landelijke richtlijnen over klachten en symptomen komen, staat effectieve symptoombestrijding door onder andere de snelheid in de zorg steeds vaker onder druk. Thema’s als seksualiteit en fertiliteit komen in eerste instantie wat op de achtergrond te liggen. Echter het chronische karakter van de ziekte kanker en het belang dat wordt gehecht aan de kwaliteit van leven door patiënten en diens naasten, maken het onderwerp zeer actueel.

Dit boek is daarom een belangrijk hulpmiddel voor verpleegkundigen en andere hulpverleners om inzicht te krijgen in de veranderingen die kanker teweeg kan brengen op het gebied van seksualiteit en fertiliteit, de betekenis van deze veranderingen en de interventies.

Er is in het boek een mooie balans zichtbaar tussen lichamelijke en psycho-sociale factoren en interventies bij seksueel disfunctioneren.

De Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen is er trots op dat er door haar leden op deze wijze expertise gedeeld wordt. Zij gaat er vanuit dat het boek door veel verpleegkundigen als ondersteunend ervaren wordt in hun zorgverlening naar de patiënt met kanker." (Harmanneke Ensing)

Harmanneke Ensing is Hoofd Opleiding en Ontwikkeling, Nederlands Kanker Instituut- Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en Voorzitter Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen


"Kanker en Seksualiteit is een bijzonder boek: over seksualiteit, fertiliteit en kanker. Voor de eerste keer wordt, in ieder geval in het Nederlandse taalgebied, een goed georganiseerde en warme zorgaanpak gepresenteerd voor een veel te weinig, besproken onderwerp. Hopelijk is dit een teken van nieuwe ontwikkelingen. Immers, nu steeds meer kankerpatiënten genezen of tenminste lang leven, dient de aandacht voor belangrijke langere effecten drastisch toe te nemen.

De komst van gespecialiseerde verpleegkundigen in hun rol als Nurse Practitioner, verpleegkundig wetenschapper of anderszins, is daarbij noodzakelijk en met de publicatie van dit boek zetten zij een volgende belangrijke stap voorwaarts in de zorg voor kankerpatiënten." (Prof. dr. Peter Huijgens)

Prof. dr. Peter Huijgens is Hematoloog en hoofd van de afdeling Hematologie van het VU Medisch Centrum te Amsterdam.

   

Copyright © 2008 Internetuitgeverij van Haaster B.V. te Amsterdam
E-mailadres: hanvanhaaster@hotmail.com